2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 8/2018 w sprawie: odrzucenia ofert w części 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 7/2018 Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 6/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Rypińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 5/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 4/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Uchwała Nr 3/2018 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Uchwała Nr 2/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w częściach 1 i 4 zamówienia . Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Uchwała Nr 1/2018 w w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Uchwała Nr 447/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Nr 446/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i …. Szczegóły