2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 341/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 340/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 339/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły