2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 363/2018 w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 362/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie, w częściach 1 i 3. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 361/2018 w sprawie odrzucenia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 360/2018 w sprawie odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 359/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 358/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej w ramach zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 357/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Uchwała Nr 356/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 355/2018 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 354/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły