2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 Uchwała Nr 15/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Uchwała Nr 14/2018 w sprawie udzielenie pożyczki z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Rypinie Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Uchwała Nr 18/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Uchwała Nr 17/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Uchwała Nr 16/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego ZDP w Rypinie Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Uchwała Nr 13/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w części 5 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Uchwała Nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia „Trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Uchwała Nr 11/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w części 3 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Uchwałą Nr 10/2018 w sprawie: odrzucenia oferty w części 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Uchwała Nr 9/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły