2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 265/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 264/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 263/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 262/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 261/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 260/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 259/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Uchwała Nr 258/2017 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Uchwała Nr 257/2017 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży.” Szczegóły
Artykuł 20.02.2017 Uchwała Nr 256/2017 o zmianie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Rypińskiego i Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły