2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2017 Uchwała Nr 300/2017 w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Uchwała Nr 299/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Uchwałą Nr 298/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w konkursie w zakresie kultury Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Uchwała Nr 297/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Uchwała Nr 296/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr 295/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu do realizacji zadania pn. ,,Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska”. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr 294/2017 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pt. ,,III Powiatowy Integracyjny Spływ Kajakowy”. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Uchwały Nr 290/2017-293/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Uchwała Nr 289/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Uchwała Nr 288/2017 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Szczegóły