2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu powiatu rypińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała Nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Uchwała Nr 157/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dla Dyrektora SP ZOZ w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Uchwała Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 26.01.2016 Uchwała Nr 155/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyrażenia zgody dla SP ZOZ w Rypinie na wynajem części powierzchni komina przy ul. 3 Maja 2 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr 154/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie, sportu dzieci i młodzieży pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Rypińskiego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Szczegóły