2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2016 Uchwała Nr 204/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Uchwała Nr 203/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach bieżących i majątkowych powiatu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr 202/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Uchwała Nr 201/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Uchwała Nr 200/2016 w sprawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr 199/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej i pracowni fryzjerskiej Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Uchwała Nr 198/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Uchwałą Nr 197/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Uchwała Nr 196/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora ZS Nr 4 w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Uchwała Nr 198/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin Szczegóły