2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2016 Uchwała Nr 214/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej i pracowni fryzjerskiej. Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Uchwała Nr 213/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Uchwała Nr 212/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Uchwała 211/2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała Nr 210/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 209/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 208/2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 207/2016 w sprawie przyjęcia informacji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwał Nr 206/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Uchwała Nr 205/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2016 roku. Szczegóły