2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.01.2017 Uchwała Nr 244/2016 w sprawie upoważnień dla dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług. Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Uchwała Nr 243/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Uchwałą Nr 242 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa… Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Uchwała Nr 241/2016 w sprawie: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 240/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 239/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała 238/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Rypińskim i jego jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 237/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 236/2016 w sprawie powołania p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Uchwała Nr 235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dyrektorem SP ZOZ w Rypinie. Szczegóły