2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2016 Uchwała Nr 151/2015 w sprawie wyboru rewidenta do badania sprawozdania fin. SP ZOZ. Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Uchwała Nr 150/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Uchwała Nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert….. Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Uchwała Nr 148/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej….. Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Uchwała Nr 147/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi DPS w Ugoszczu. Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała Nr 146/2015 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzania postępowania i udzielania zamówień na dostawy paliw do pojazdów na rzecz jednostek powiatu. Szczegóły