2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.08.2021 Uchwała Nr XXXV/243/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Uchwała Nr XXXV/242/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Uchwała Nr XXXIV/241/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Uchwała Nr XXXIV/240/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/238/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/237/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/236/2021 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII/235/2021 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Uchwała Nr XXXIII.234.2021 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły