2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/219/2021 w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie i nadania statutu Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/218/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/217/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 -2024 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/216/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/215/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/214/2021 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/213/2021 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Uchwała Nr XXIX/212/2021 w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Uchwała Nr XXIX/211/2021w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Rypińskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, nadania statutu i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Uchwała Nr XXIX/210/2021 w sprawie przyjęcia realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu rypińskiego Szczegóły