2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XV/140/2020 w sprawie wyrażenia woli przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/139/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/138/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/137/2020 uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/136/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Uchwała Nr XIV/135/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2020 r Szczegóły