2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/154/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/153/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/150/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/149/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/147/2020 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego na rzecz Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły