2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/164/2020 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/163/2020 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/162/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/161/2020 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/160/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/159/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/158/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rypinie wotum zaufania za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/157/2020 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/156/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia, nadania jej statutu i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/155/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 Szczegóły