2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/184/2020 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/183/2020 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Uchwała Nr XXII/182/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Uchwała Nr XXII/181/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Uchwała Nr XXII/180/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/179/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/178/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/177/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/176/2020 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/175/2020 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Szczegóły