2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/194/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/193/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Uchwała Nr XXV/192/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Uchwała Nr XXV/191/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Uchwała Nr XXV/190/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIV/189/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/188/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/187/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/186/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Uchwała Nr XXIII/185/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły