2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/169/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/168/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk” Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/166/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/165/2020 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/164/2020 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/163/2020 w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/162/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/161/2020 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły