2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr XXVII/204/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr XXVII/203/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr XXVII/202/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/201/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/200/2020 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/199/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/198/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/197/2020 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk” Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/196/2020 w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/195/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły