2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/150/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/149/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/147/2020 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego na rzecz Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły