2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/179/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/178/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/177/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/176/2020 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr XXI/175/2020 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Uchwała Nr XX/174/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Uchwała Nr XX/173/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Uchwała Nr XX/172/2020 w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Uchwała Nr XX/171/2020 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły