2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/57/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/56/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń Szczegóły