2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły