2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/84/2019 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/83/2019 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/82/2019 w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/81/2019 w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/80/2019 w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/79/2019 w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Kościuszki 51 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/78/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Nadróż 1 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły