2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/94/2019 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/93/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/92/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/91/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/90/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/89/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/88/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/87/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/86/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/85/2019 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły