2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/104/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Rypinie w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/103/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Rypinie w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/102/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/101/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/100/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rypinie w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/99/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/98/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Powiatowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/96/2019 w sprawie sytuacji szpitali powiatowych Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/95/2019 w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły