2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/124/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/123/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Uchwała Nr XI/122/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Uchwała Nr XI/121/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 – 2022. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Uchwała Nr XI/120/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Uchwała Nr XI/119/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Uchwała Nr XI/118/2019 w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/117/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/116/2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/115/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły