2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rypińskiego instrumentem płatniczym Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu w Rypinie nr XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły