2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie następujących szkół: Technikum Uzupełniające, Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Liceum Profilowane, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie następujących szkół: Liceum Profilowanego, Technikum dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Kościuszki 51 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Liceum Uzupełniającego Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły