2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/134/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020- 2024 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/133/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/132/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Uchwała Nr XIII/131/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/130/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019- 2022. Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/129/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/128/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/127/2019 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/126/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Uchwała Nr XII/125/2019 w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Szczegóły