2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/57/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/56/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/55/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/54/2019 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/51/2019 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Liceum Profilowanego Szczegóły