2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/117/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/116/2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/115/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/114/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/113/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Ochrony Zdrowia, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/112/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Edukacji, Kultury i Sportu Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/111/2019 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Budżetu i Gospodarki Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/110/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/109/2019 w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/108/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nadrożu w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu w pięcioletnie Technikum w Nadrożu w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Szczegóły