2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/200/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin Szczegóły