2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/219/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/218/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na sprzedaż mienia ruchomego Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/216/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/215/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała Nr XXXIII/214/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała Nr XXXIII/213/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Uchwała Nr XXXIII/212/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/211/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły