2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVII/229/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/226/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/223/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2017 rok Szczegóły