2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/244/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/243/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2020 Szczegóły