2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Rypińskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r.o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły