2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/25/2018 Rady powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/24/2018 Rady powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Rypińskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Rypińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły