2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/147/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu rypińskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/142/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/141/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/140/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej ,,Kombatant” w Ugoszczu Szczegóły