2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąpielsk na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/152/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/150/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Szczegóły