2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/169/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XIV/116/2000 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/161/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2016 rok Szczegóły