2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na zbycie lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu Szczegóły