2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/142/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/141/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/140/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2017 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej ,,Kombatant” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Uchwała Nr XXII/139/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie Szczegóły