2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały nr XXIII 145/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/169/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły