2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły