2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2017 Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XII/89/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły