2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2015 Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2016-2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała Nr X/74/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia. Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2015 Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała nr X/72/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała nr IX/71/2015 RADY POWIATU w Rypinie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej… Szczegóły
Artykuł 17.12.2015 Uchwała nr IX/70/2015 RADY POWIATU w Rypinie z dnia 28 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2015-2018 Szczegóły