2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019 – 2022 r. Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Uchwała Nr 3/Kd/2018 RIO Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2018 r. Szczegóły