2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rypińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Uchwała 12/D/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Uchwała Nr 13/Kd/2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024 Szczegóły