2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rypińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała 6/D/2020 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Uchwała Nr 8/Kd/2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego Szczegóły