2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2019 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły