2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły