2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2017 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Uchwała Nr 4/S/2017 Składu Orzekającego nr 10 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2016. Szczegóły