2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 440/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 437/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2021 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2021 Uchwała Nr 428/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Uchwała Nr XXXV/243/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Uchwała Nr XXXV/242/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Uchwała Nr 419/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2021 roku Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Uchwała Nr XXXIV/241/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Uchwała Nr XXXIV/240/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Uchwała Nr 394/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Uchwała Nr XXXI/229/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” Szczegóły