2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2021 Uchwała Nr 386/2021o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Uchwała Nr 381/2021 w sprawie umorzenia części i rozłożenia na raty części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr 375/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Rypińskiego i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr 374/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr 369/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr 368/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/217/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 -2024 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/216/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 Uchwała Nr XXX/213/2021 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Uchwała Nr XXVIII/209/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” Szczegóły