2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 205/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 199/2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 198/2020 w sprawie wyznaczenia terminu uiszczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 197/2020 w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 196/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Uchwała Nr 195/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 192/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/150/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Uchwała Nr XVII/149/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły