2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr 334/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr XXVII/203/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr XXVII/202/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 328/2020 w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/199/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/198/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr XXVI/197/2020 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk” Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Uchwała Nr 321/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Uchwała Nr XXV/192/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Uchwała Nr XXV/191/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły