2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 234/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/169/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk” Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/160/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała XIX/159/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Uchwała Nr 225/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Uchwała Nr 223/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Uchwała Nr 222/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/155/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 Szczegóły