2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.10.2019 Uchwała Nr 133/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 128/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 123/2019 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 122/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/117/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała X/115/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/90/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Uchwała Nr IX/89/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Uchwała Nr 119/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły