2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa …. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Uchwała Nr 22/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Uchwała Nr 21/2019 w sprawie przekazania kierownikom j.o.p. uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/25/2018 Rady powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Uchwała Nr III/24/2018 Rady powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły