2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/57/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Uchwała Nr VI/56/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 56/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 55/2019 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2018. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Uchwała nr 41/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Uchwała Nr 40/2019 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2019 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa …. Szczegóły