2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 104/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 103/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Uchwała Nr 98/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Uchwała Nr 87/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 79/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019. Szczegóły