2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 410/2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 407/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/226/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Uchwała Nr XXXIV/216/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Uchwała Nr 395/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Nr 392/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2017 rok. Szczegóły