2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 338/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF powiatu na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 335/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Uchwała Nr 333/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 330/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 323/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021. Szczegóły