2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Uchwała Nr 287/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Uchwała Nr 286/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 285/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Uchwała Nr 284/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 271/2017 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Uchwała Nr 270/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Uchwała Nr 265/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły